Vaporization

Vaporization
(Roget's Thesaurus)
<- N
PARAG:Vaporization->N
GRP: \\ N \\ 1
Sgm: \\ N \\ 1 \\ vaporization
vaporization
volatilization
Sgm: \\ N \\ 1 \\ gasification
gasification
evaporation
vaporation
Sgm: \\ N \\ 1 \\ distillation
distillation
cupellation
cohabation|
=>!
sublimination
exhalation
Sgm: \\ N \\ 1 \\ volatility
volatility
GRP: \\ N \\ 2
Sgm: \\ N \\ 2 \\ vaporizer
vaporizer
still
retort
Sgm: \\ N \\ 2 \\ fumigation
fumigation
streaming
Sgm: \\ N \\ 2 \\ bay salt
bay salt
chloride of sodium
PARAG:Vaporization->V
GRP: \\ V \\ 1
Sgm: \\ V \\ 1 \\ render-gaseous
render-gaseous
&c. 334
Sgm: \\ V \\ 1 \\ vaporize
vaporize
volatilize
Sgm: \\ V \\ 1 \\ distill
distill
sublime
Sgm: \\ V \\ 1 \\ evaporate
evaporate
exhale
smoke
transpire
emit vapor
fume
reek
steam
fumigate
Sgm: \\ V \\ 1 \\ cohobate
cohobate
Sgm: \\ V \\ 1 \\ finestill
finestill
PARAG:Vaporization->Adj
GRP: \\ Adj \\ 1
Sgm: \\ Adj \\ 1 \\ volatilized
volatilized
&c.->V.
Sgm: \\ Adj \\ 1 \\ reeking
reeking
&c.->V.
Sgm: \\ Adj \\ 1 \\ volatile
volatile
Sgm: \\ Adj \\ 1 \\ evaporable
evaporable
vaporizable

English dictionary for students. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Vaporization — of an element or compound is a phase transition from the liquid phase to gas phase. There are two sorts of vaporization: evaporation and boiling. Evaporation is a phase transition from the liquid phase to gas phase that occurs at temperatures… …   Wikipedia

  • Vaporization — Vap o*ri*za tion, n. [Cf. F. vaporisation.] The act or process of vaporizing, or the state of being converted into vapor; the artificial formation of vapor; specifically, the conversion of water into steam, as in a steam boiler. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • vaporization — 1799, noun of action from VAPORIZE (Cf. vaporize). In same sense M.E. had vaporacioun (late 14c.) …   Etymology dictionary

  • vaporization — /vay peuhr euh zay sheuhn/, n. 1. the act of vaporizing. 2. the state of being vaporized. 3. the rapid change of water into steam, esp. in a boiler. 4. Med. a vapor therapy. [1790 1800; VAPOR + IZATION] * * * Conversion of a substance from the… …   Universalium

  • vaporization — garavimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skysčio arba kietųjų kūnų virtimas garais laisvajame jų paviršiuje. atitikmenys: angl. evaporation; vaporization vok. Verdampfung, f rus. парообразование, n pranc. formation de …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • vaporization — garavimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Skysčio virtimas garais. atitikmenys: angl. evaporation; vaporization rus. испарение; парообразование …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • vaporization — garinimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. evaporation; vaporization vok. Aufdampfung, f; Verdampfen, n; Verdampfung, f rus. выпаривание, n; испарение, n; напыление, n pranc. évaporation, f; vaporisation, f …   Fizikos terminų žodynas

  • vaporization — garinimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagos veikimas sočiaisiais garais jos savybėms pakeisti. atitikmenys: angl. evapourization; vaporization vok. Abdampfung, f; Eindampfung, f; Verdampfung, f rus. выпаривание, n;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • vaporization — garinimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tirpalų koncentravimas, kai virinant išgarinamas tirpiklis. Tirpalai šildomi vandens garais, skysčiais, degimo produktais. atitikmenys: angl. evapourization; vaporization vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • vaporization — garavimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Medžiagos fazinės būsenos virsmas iš kietosios arba skystosios būsenos į dujinę (garus). Kietosios medžiagos garavimas vadinamas sublimacija. Paprastai garavimu vadinamas garų susidarymas virš… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”